Hvorfor video er viktig

Video er ett av de viktigste verktøyene du kan ta i bruk når du skal annonsere på sosiale kanaler, og spesielt på sosiale medier. Du har kanskje lagt merke til at flere og flere annonsører har tatt i bruk video det siste året, og det er en god grunn for dette.

Spesielt GenZ er opptatt av video, og de fleste i denne målgruppen ønsker å få informasjon og underholdning fra video fremfor tekst. Spesielt Snapchat og YouTube er populære kanaler blant denne gruppen, men også Instagram er populært. Facebook er det derimot de litt eldre som liker aller best, selv om du fortsatt finner GenZ på denne plattformen. Kanskje de yngste forsvinner fra Facebook fordi dem bryr seg mer om sikkerhet enn de litt eldre som bruker sosiale medier?!

Når man skal lage video for sosiale medier er det viktig å lage innhold som er tilpasset de ulike kanalene, og det er særdeles viktig å få frem både budskap og avsender i løpet av de to første sekundene. Dette hører kanskje ikke lenge ut, men det er så lenge en gjennomsnittsbruker ser en video på sosiale medier. Det er likevel mye brukeren kan få med seg på så kort tid, og derfor er det viktig å ha med f.eks. logo fra første sekund.

Stil på videoen du lager bør være tilpasset den aldersgruppen du snakker til, og siden det er svært få som ser video med lyd på Facebook, så bør du alltid tekste videoene du lager. På Snapchat, derimot, ser brukeren som oftest videoen med lyd, så her bør du lage en video med relevant lydbilde som skaper merverdi for brukeren.

Til slutt, ha det gøy med online-video. Mulighetene er mange, og Facebook og Instagram lar deg til og med genere videomateriale fra stillbilder – så kun fantasien setter grenser.