Hvordan bruke Snapchat?

Av de fire store sosiale mediene (Facebook, Instagram, YouTube og Snapchat) som man har i dag, er Snapchat den siste aktøren på banen. Dette er også den aktøren som vokser mest, selv om den ikke vokser like mye som i tidligere år. Fra å være et sted for kun de yngste, er det også nå flere eldre på Snapchat.

En av grunnene til at folk liker Snapchat er fordi man har færre venner der, noe som betyr at det man deler kan være mer personlig. På Facebook har man gjerne hundrevis av venner, men på Snapchat deler man kun til de nærmeste vennene. På den måten blir terskelen for å dele noe på Snapchat mye lavere enn på andre sosiale medier. Dette er mye av nøkkelen til suksessen.

Til tross for at Snapchat er en lukket kanal hvor folk flest har få venner, har det blitt mer og mer populært blant merkevarer å annonsere på denne plattformen. Spesielt det å lage “linser” er noe mange velger å gjøre, selv om dette fort kan bli en kostbar affære. Tradisjonelt sett har det derfor vært større, internasjonale merkevarenavn som i all hovedsak har annonsert på denne måten. Men med lanseringen av Snapchat sitt “linsestudio” blir det plutselig mulig også for små merkevarer å benytte seg av denne muligheten.

Skal man nå de yngste med sin digitale markedsføring er Snapchat alfaomega. En gjennomsnittsbruker sender 20 snaps om dagen, og bruker 30 minutter inne i Snapchat i løpet av 24 timer. Dette er svært mye tid, og derfor er også mulighetene for annonsører mange.

I ulikhet med Facebook har de fleste lyden på når de bruker Snapchat, noe som betyr at man gjerne kan ha lyd i videoannonsene man poster her. Dette viser at det er viktig og alltid optimalisere innhold etter hvilken kanal man annonserer i.